ERSÄTTNING

Som tack för att du hjälper oss bli bättre får du ersättning i form av poäng för alla undersökningar du deltar i. Hur många poäng du får beror på undersökningens längd och komplexitet. Innan du medverkar i en undersökning blir du informerad om hur stor poängersättningen är. Ju fler undersökningar du svarar på, ju högre blir din sammanlagda poäng. Logga in på ditt konto för att se hur många poäng du har samlat ihop. Poängen kan du antingen lösa in mot värdecheckar eller använda för att skänka pengar till välgörande ändamål.